Την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήσαμε τη 2η διαδικτυακή συνάντηση με το σχολείο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της αδελφοποίησης μιλήσαμε για τον τόπο όπου εδρεύει κάθε σχολείο. Βρισκόμαστε σε μηνιαία τακτή επικοινωνία με το σχολείο της Θεσσαλονίκης ανταλλάσοντας σκέψεις και ιδέες πάνω στην εκπαίδευση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)