ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ eTwinning;

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που ανήκουν σε Σχολεία της πρωτοβάθμιας (προ-νηπιακή, νηπιακή εκπαίδευση και δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, EEEEK, ΕΚΦΕ, ΣΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, «Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ») (κατηγορία ηλικίας: 3 έως 20+ ετών). Μπορούν να εγγραφούν και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ρόλο Pedagogical adviser, δηλώνοντας το ΠΕΚΕΣ της περιοχής τους. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα με τους μαθητές τους, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ:

Πρόκειται για ένα έργο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι βιομηχανικές περιοχές άλλαξαν κατά τους καιρούς. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα που σχετίζονται με την περιοχή τους, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, οι θέσεις εργασίας στη διαχείριση αλλαγών.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με την περιοχή τους, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής. Να κατανοήσουν οι μαθητές τους δεκαεπτά στόχους που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη και να διατυπωθούν ως οι Παγκόσμιοι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη έως το 2030 και να αναλύσουν τον όγδοο στόχο της προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της εξασφάλισης αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Να κατανοήσουμε, ως πολίτες αυτού του τόπου, ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν σημαίνει απαραίτητα καταστροφή του περιβάλλοντος. Να γνωρίζουν τα προβλήματα της περιοχής τους μέσω της έρευνας και της επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές. Να κατανοήσουμε τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης. Να καταλάβουμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο ένας τόπος γνώσης, δεξιοτήτων και αξιών, αλλά και ένας τόπος ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υγεία και το μέλλον τους. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έρευνα συντονισμένη επιστημονική εργασία και αποτελεσματική συνεργασία.