Διενεργήθηκαν σήμερα 7 Μαρτίου στο 9χρονο Σχολείο μας, που λειτουργεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο, οι καθιερωμένες εξετάσεις για το Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Πληροφορικής της VELLUM.

Στην εξέταση συμμετείχαν 24 υποψήφιοι από τα εκπαιδευτήρια “Πνοή Αγάπης” και μη. Τα αποτελέσματα της εξέτασης ήταν επιτυχημένα στο 100% γεγονός που γεμίζει χαρά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.