Σήμερα, 29 Ιουνίου 2020 διενεργήθηκαν οι τελευταίες εξετάσεις πιστοποίησης στην πληροφορική για το σχολικό έτος 2019-2020. Συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές από τα σχολεία της Μητρόπολής μας. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100% και συγχαίρουμε τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές για την τόσο καλή και επιτυχημένη προσπάθεια.