Σήμερα, Παρασκευή 16/02/2018, στο σχολείο μας, που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο της Vellum, διενεργήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εξετάσεις πληροφορικής στις οποίες συμμετείχαν 8 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτηρίων «Πνοή Αγάπης», 6 μαθήτριες του οικοτροφείου “Άνθος το αμάραντον” και μία υπάλληλος της Μητροπόλεως.
Οι μαθητές του σχολείου μας πέτυχαν στην εξέταση, αποκτώντας, έτσι, την ενότητα «Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων». Πρόκειται για τη πρώτη ενότητα που αποκτούν οι μαθητές της 7ης τάξης.
Η γνώση υπολογιστών αποτελεί  ένα από τα βασικά εφόδια για τη μετέπειτα ζωή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πρόκειται για πτυχίο με διεθνή αναγνώριση και δια βίου ισχύ.
Τους ευχόμαστε πολλά συγχαρητήρια και συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για την επόμενη ενότητα!

GR377170016G Επιτυχία 80%
GR377170017T Επιτυχία 80%
GR377170019H Επιτυχία 90%
GR377170020R Επιτυχία 75%
GR377170026V Επιτυχία 75%
GR377170028K Επιτυχία 80%
GR377170030B Επιτυχία 90%
GR377170032V Επιτυχία 95%
GR377170034K Επιτυχία 90%
GR377170037L Επιτυχία 90%
GR377170038X Επιτυχία 100%
GR377180001V Επιτυχία 90%
GR377180001V Επιτυχία 85%
GR377180002C Αποτυχία 65%
GR377180003K Επιτυχία 100%
GR377180004W Επιτυχία 80%
GR377180005D Επιτυχία 85%
GR377180006L Επιτυχία 80%
GR377180007X Αποτυχία 60%
GR377180008E Επιτυχία 75%
GR377180009M Αποτυχία 65%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)