Στόχος της ταινίας μας είναι να αποδείξουμε έμπρακτα, μέσα από δράσεις αγάπης, πως το σχολείο δεν αποτελεί απλώς έναν φορέα εκπαίδευσης αλλά είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας. Προσπαθούμε να προσφέρουμε αγάπη σε παιδιά και ηλικιωμένους που τη στερούνται, μέσα από δέματα, χειροποίητες κάρτες, τραγούδια και φυσικά… γλυκά χαμόγελα και μια θερμή αγκαλιά! Η αγάπη μας, όμως, δε σταματά στην ανθρώπινη ύπαρξη… Αγκαλιάζει όλη τη δημιουργία, καταλήγοντας στον ίδιο το Δημιουργό της και Δημιουργό μας, την πηγή της Αγάπης, τον Θεό μας…