Το Σάββατο 6.4.2019 το σχολείο μας λειτούργησε για άλλη μια φορά ως κέντρο πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής του φορέα «Vellum». Στην εξέταση συμμετείχαν μαθητές του σχολείο μας, μαθήτριες από το οικοτροφείου “Άνθος το αμάραντον” και εκπαιδευτικοί των σχολείων της Mητρόπολής μας. Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα, τα οποία άγγιξαν το 100% της επιτυχίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καρποί της επιτυχίας οφείλονται στους αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς, στη συστηματική εργασία των μαθητών καθώς και στα δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για το Πτυχίο της Vellum, που προσφέρει το σχολείο μέσα από το πρόγραμμα μαθημάτων του.

 

Κωδικός Αποτελέσμα Ποσοστό
GR377170002L Επιτυχία 85%
GR377170013F Επιτυχία 85%
GR377170016G Επιτυχία 95%
GR377170019H Επιτυχία 70%
GR377170020R Επιτυχία 85%
GR377170023T Επιτυχία 95%
GR377170023T Επιτυχία 85%
GR377170024B Επιτυχία 95%
GR377170024B Επιτυχία 90%
GR377170037L Επιτυχία 80%
GR377180001V Επιτυχία 75%
GR377180018R Επιτυχία 95%
GR377180018R Επιτυχία 90%
GR377190018E Επιτυχία 85%
GR377190019M Επιτυχία 75%
GR377190020W Επιτυχία 80%