Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων στην Επεξεργασία κειμένου του φορέα VELLUM. Το σχολείο μας λειτουργεί ως κέντρο για την εξέταση της πληροφορικής της Vellum Diploma in IT Skills του πανεπιστημίου Cambridge.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών άγγιξε το 87%!!!

Ελπίζουμε στο μέλλον και οι υπόλοιποι μαθητές μας να έχουν ανάλογες επιτυχίες.

Παρακάτω δημοσιεύεται η κατάσταση με τους κωδικούς των υποψηφίων μαζί με τα αποτελέσματα της εξέτασης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)