Την Τετάρτη 6. 12. 2017 o Διευθυντής του Λυκείου μας «Πνοή Αγάπης» κ. Θεόδωρος Κέσκος, ως Συντονιστής του προγράμματος e-Twinning για την Περιφέρεια Αργυροκάστρου, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Παιδείας, επιμόρφωσε γύρω στους 20  εκπαιδευτικούς από διάφορα κρατικά σχολεία του Αργυροκάστρου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Τομέα Στατιστικής και Τεχνολογίας της τοπικής Διεύθυνσης Παιδείας.

Η επιμόρφωση είχε ως στόχο την παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και την συνακόλουθη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις πρακτικές και τη γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει το e-Twinning ως  η κύρια δράση του e-Learning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενσωματωμένο σταθερά στο Erasmus+, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της επιμόρφωσης εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και ανανεώσουν το ραντεβού τους, ως μέλη πια της κοινότητας e-Twinning, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία στο πλαίσιο ενός project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)