Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε από την μαθήτρια της Β’ Λυκείου Χριστίνα Γιοβάνη στο πλαίσιο εργασίας για το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και Έκθεσης. Ο τίτλος του άρθρου είναι: Κατά την περίοδο της Πανδημίας, σε πολλές χώρες, εφαρμόστηκε σε πιο μεγάλο βαθμό η Τηλεργασία, για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και ο συγχρωτισμός των εργαζομένων. Σε ένα κείμενο που θα αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας να παρουσιάσετε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νέας αυτής μορφής εργασίας στη ζωή των ανθρώπων. 

Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, στην οποία η πανδημία έχει φέρει νέα δεδομένα όσον αφορά την εργασία. Λόγω της κατάστασης αυτής πολλοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να αποχωριστούν τα γραφεία και να δουλεύουν πλέον από το σπίτι. Βεβαίως, η τηλεργασία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Αρχικά, η εργασία από το σπίτι προσφέρει αποφόρτιση και μεγαλύτερη χαλαρότητα σε σχέση με τη φυσική παρουσία στο γραφείο. Ο άνθρωπος διαθέτει περισσότερη αυτονομία ως προς τα ωράρια και το χώρο εργασίας. Επίσης, μέσω της τηλεργασίας εκτοξεύεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων όταν δουλεύουν απερίσπαστα και είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έτσι αυξάνεται ο ωφέλιμος χρόνος εργασίας, εφόσον κερδίζουν τον χρόνο από την μετακίνηση και έτσι καλύπτουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας στο σπίτι.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα στο χώρο τους, ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους, πράγμα το οποίο καθρεπτίζεται και στην ποιότητα της δουλειάς τους. Ο άνθρωπος έτσι μπορεί να ισορροπήσει καλύτερα την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Επίσης, η τηλεργασία έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του στρες. Όσον αφορά την περίοδο αυτή της Πανδημίας, αλλά και γενικότερα, οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε αρρώστιες και ιώσεις και το να δουλεύει κάποιος από το σπίτι, βοηθά στο να αναρρώσει πιο γρήγορα, αλλά και να μην μεταδίδει ασθένειες στους άλλους.

Παρ’ όλα αυτά, βεβαίως, εκτός από οφέλη, η τηλεργασία έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Πρώτον οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να διαχωρίζουν τον ελεύθερο χρόνο από το χρόνο εργασίας. Ο εργαζόμενος, υπάρχει περίπτωση, να χρειαστεί να δουλέψει και όταν είναι άρρωστος και έτσι να επιβαρύνει περισσότερο την υγεία του. Παράλληλα, ο τηλεργαζόμενος δεν συναναστρέφεται με άλλους και αρχίζει να έχει αισθήματα απομόνωσης. Επίσης, ίσως μερικοί να δυσκολεύονται να δουλεύουν από το σπίτι, αφού δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ή μπορεί να εμποδίζεται το έργο τους από μέλη της οικογένειας.

Επομένως, η τηλεργασία είναι μια μορφή εργασίας που μπορεί να ευνοεί, αλλά και να δυσκολεύει τους εργαζομένους, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει ο καθένας. Η τηλεργασία προσφέρει οφέλη σε κοινότητες, εργοδότες και υπαλλήλους, όμως οι απάτες γύρω από την εργασία στο σπίτι είναι συνηθισμένες, πράγμα το οποίο θέτει σε ισορροπία τις θετικές συνέπειες και τις αρνητικές επιπτώσεις.

 

                                        Χριστίνα Γιοβάνη, μαθήτρια Λυκείου “Πνοή Αγάπης”