Πριν λίγες μέρες τα παιδιά της Δ΄Τάξης πήγανε σ’ ένα γραφείο μετάφρασης όπου είδανε για πρώτη φορά και χρησιμοποίησαν μια γραφομηχανή!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)