Στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας που το σχολείο μας έχει αναπτύξει με τους γονείς των μαθητών μας πραγματοποιήθηκαν το μήνα Νοέμβριο οι ανοιχτές ώρες διδασκαλίας. Η διεξαγωγή των ωρών αυτών δίνει τη δυνατοτητα στους γονείς να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να μπορεούν πιο αποτελεσματικά να συμβάλλουν κι αυτοί στην εκπλήρωση των στόχων της αγωγής των παιδιών τους.
‘Ετσι, στο Λύκειό μας πραγματοποίηθηκαν οι εξής ανοιχτές ώρες:
1η Νοεμβρίου στη Χημεία στην 11η τάξη
7 Νοεμβρίου στην Έκθεση στην 11η τάξη
8 Νοεμβρίου στην Αλβανική Γλώσσα στην 10η τάξη
9 Νοεμβρίου στη Φυσική στην 10η τάξη

Όλες αυτές οι ευκαιρίες συναντησων με τους γονείς δυναμώνουν τη μεταξύ μας συνεργασία και αποτελούν βασικό παράγοντα για την επίτευξη των κοινών μας σκοπών!