Πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά φέτος οι ανοιχτές ωρες μαθημάτων κατά την περίοδο Μαρτίου Απριλιου. Οι ανοιχτές ώρες είναι ένας τρόπος για να έρθουμε σε επικοινωνία με τους γονείς προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία και να επιτευχθεί ο κοινός στόχος που είναι η άριστη επίδοση των μαθητών. Η προσέλευση των γονέων ήταν ικανοποιητική και η παρουσία τους εποικοδομητική!