Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για τη διεξαγωγή των ανοιχτών ωρών κατά το μήνα Μάρτιο, το σχολείο μας προσκάλεσε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις. Ήταν μια εποικοδομητική ευκαιρία για μαθητές, δασκάλους και γονείς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)