Με σίγουρα βήματα οι μαθητές μας κατακτούν κάθε μέρα και κάτι περισσότερο,
πέρα από τα μαθήματα γενικής παιδείας.

  1. Οι απαραίτητες νέες γλώσσες (ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά),
  2. οι νέες τεχνολογίες,
  3. η μουσική,
  4. τα εικαστικά,

αποτελούν τα απαραίτητα θεμέλια της γνώσης.

Αυτό το κάτι περισσότερο παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες.