Στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής,σχεδόν ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί τον δικό του υπολογιστή.  Αξιοποιείται πληθώρα λογισμικών, που έχουν διατεθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως υποστηρικτικό υλικό για τα μαθήματα.

Στις δύο πρώτες τάξεις…

…η προσέγγιση είναι παιγνιώδης και δίνεται βάση στην εξοικείωση με τον υπολογιστή και στις εκπαιδευτικές-μορφωτικές δυνατότητες που προσφέρει. Αυτό πετυχαίνεται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών λογισμικών, που με στοχευμένες μεθόδους επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίσουν με σωστό τρόπο τις δυνατότητες του Η/Υ και της τεχνολογίας των επικοινωνιών γενικότερα.

Στις επόμενες τάξεις…

…υπάρχει συστηματικότερη εξέταση και εκμάθηση προγραμμάτων που είναι ήδη απαραίτητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών αλλά και των ενηλίκων. Έτσι, στις επόμενες τάξεις γίνονται κτήμα των μαθητών μας νέα αντικείμενα πληροφορικής.

NextGEN gallery is not installed/inactive!