Η εκμάθηση και η παγίωση των βασικών κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων, μαζί με την ομαλή κοινωνικοποίηση στο σχολικό περιβάλλον, αποτελούν τους βασικούς στόχους της Φυσικής Αγωγής στις τρεις πρώτες τάξεις του Εννιάχρονου Σχολείου. Η ανάπτυξη σχέσης αγάπης με τη γύμναση-άθληση ξεκινάει από αυτήν την τρυφερή ηλικία και διαρκεί σε όλη τη ζωή.

Η συναισθηματική, ατομική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, γίνεται μέσα από το παιχνίδι και τις φυσικές δραστηριότητες και την εκμάθηση σε γνωστικό και κινητικό επίπεδο όλων όσων μπορούν να απορροφήσουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Μετά την παγίωση των βασικών κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων, στις επόμενες τάξεις του Εννιάχρονου Σχολείου, ακολουθεί η εκμάθηση εξειδικευμένου γνωστικού και κινητικού αντικειμένου (ατομικά και ομαδικά αθλήματα και κανόνες αυτών) καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων μέσω της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης (δύναμη,αντοχή κτλ.).

Η ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους, της αυτοπειθαρχίας, της αυτοπεποίθησης και άλλων στοιχείων της συναισθηματικής ολοκλήρωσης των παιδιών, αποτελεί επίσης βασικό στόχο μας, όπως και η παροχή γνώσεων αναφορικά με την υγεία, το σώμα και γενικά την αθλητική επιστήμη. Οι γνώσεις αυτές πολύ πιθανόν θα φανούν χρήσιμες στη μελλοντική ενήλικη ζωή των παιδιών, όταν θα τις ανασύρουν από τη μνήμη τους.