Το απόγευμα της Πέμπτης 25 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο «Πνοή Αγάπης» η πρώτη ενημερωτική συνάντηση γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Αρχικά, προβλήθηκε βίντεο με τις τελευταίες δραστηριότητες που υλοποιούνται, τόσο στα πλαίσια της διδακτικής πράξης, όπως πειράματα, εργαστήρια και προσομοιώσεις, όσο και κατά την υπόλοιπη σχολική ζωή, στα διαλείμματα και το e-twinning, το άνοιγμά μας προς τον κόσμο. Οι γονείς ενημερώθηκαν για τις προσεχείς ανοικτές ώρες διδασκαλίας στις οποίες είναι προσκεκλημένοι να παρευρεθούν. Επίσης, κλήθηκαν να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης και αυτοξιολόγησης, ώστε να παρέχουν στο σχολείο την απαραίτητη, για τη συνέχιση του έργου του, ανατροφοδότηση. Έπειτα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά για την πρόοδο των παιδιών. Μέσα από την περιγραφική αξιολόγηση, την οποία χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί μας, δόθηκε η αφορμή για προσωπική συζήτηση, παρουσία και των μαθητών, φυσικά, για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, ενώ προτάθηκαν και τρόποι με στόχο τη βελτίωση των τελευταίων. Η συνάντηση αυτή, όπως και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν, αποτελούν σπουδαίο εργαλείο για όλους μας, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε να εδραιωθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία όλων των μερών, με απώτερο σκοπό τη συνεχή πρόοδο, πνευματική και γνωστική, των παιδιών μας.