Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 είχαμε τη χαρά, η Α’ τάξη να παίξουμε, να γελάσουμε και  να διασκεδάσουμε σε έναν όμορφο παιδότοπο στο Αργυρόκαστρο. Περάσαμε πολύ ωραία και ευελπιστούμε να ξαναπάμε!