Την Πέμπτη 10 & την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση γονέων των παιδιών από πρώτη μέχρι την ενάτη τάξη. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πρόοδο των μαθητών. Η ενημέρωση, η καλή επικοινωνία και συνεργασία στην αρχή της σχολικής χρονιάς φέρνουν πάντα άριστα αποτελέσματα.