Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, η 9η τάξη είχε την επικοδομοιτική ευκαιρία να επισκεφθεί το ξυλουργείο του κ. Γιάννη Λώλη στους Γεωργουτσάτες. Εκεί πληροφορήθηκαν για την επεξεργασία του ξύλου και πως ο άνθρωπος μπορεί να το αξιοποιήσει στην καθημερινή του ζωή.

Έπειτα, κάναμε μια στάση στη Βάνιστα όπου και φάγαμε ένα γλυκό.