Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει και τιμά τους Ἁγίους πού μαρτύρησαν ἀνά τούς αἰῶνες τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἰδιαιτέρως ἡ Μητρόπολή μας τιμᾶ τούς τοπικούς της Ἁγίους, δηλαδή τiς ἁγιασμένες ἐκεῖνες μορφές πού κατάγονται ἤ ἔδωσαν τήν μαρτυρία τους στόν τόπο μας. Ἐπίσης, θυμόμαστε σήμερα κι ἕνα ἄλλο σπουδαῖο ἱστορικό γεγονός, τήν 13η ἐπέτειο τῆς Ἐνθρόνισης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Δημητρίου.
Γιά ὅλα αὐτά δοξάζουμε τό όνομα του Θεού, που δεν παύει να μας εκπλήσσει συνεχώς με τα δώρα της αγάπης του.
Ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης εμείς, οι μαθητές των Σχολείων της Εκκλησίας μας, με αφορμή την σημερινή εορτή, θα σας παρουσιάσουμε ένα σύντομο εορταστικό πρόγραμμα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Την έναρξη του προγράμματος θα κάνουν οι πιο μικροί μαθητές τῆς Μητροπόλεώς μας, τά παιδιά τῶν Νηπιαγωγείων μας, με τον ιδιαίτερο χαριτωμένο τους τρόπο.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
Οἱ μαθητές τοῦ Κολλεγίου «Πνοή Αγάπης» θα ἀπευθύνουν ὕμνο στους Ἁγίους ὅλων τῶν ἐποχῶν, τους ἀνδρείους ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ, πού ἐμπνέουν μέσα στους αἰῶνες ὅσους ζητοῦν με πόθο ἀρετές και μᾶς δείχνουν το δρόμο για ἅγιες κορυφές.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ
Οἱ μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου θα ψάλλουν ἀπολυτίκια και τραγούδια για την ἑορταστική μας ἐκδήλωση.

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, Ἄνθος το ἀμάραντον»

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι, και οἱ Ἅγιοι τοῦ τόπου μας, – πού ἑορτάζομε σήμερα -στήριξαν την ζωή τους και κάθε ἐλπίδα τους στον Μεγάλο Ποιμένα. Τον Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
«Κύριος ποιμαίνει με…» γράφει ὁ ψαλμωδός Δαβίδ στον 22ό ψαλμό.
Με τους στίχους αὐτοῦ τοῦ ψαλμοῦ και μικρά ἀποσπάσματα ἀπό το βιβλίο τοῦ κ. Θεοδώρου Κιέσκο, διευθυντοῦ τοῦ Λυκείου τῆς Μητροπόλεώς μας – το Οἰκοτροφεῖο Θηλέων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, Ἄνθος το ἀμάραντον» θα τιμήσουν την σημερινή ἑορτή.

Οἱ ἅγιοι, ὡς οἰκουμενικές προσωπικότητες, ἀποτελοῦν καύχημα καί στήριγμα ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς γῆς. Ἡ ζωή τους ἀποτελεῖ ἀστείρευτη πηγή ἔμπνευσης και δύναμης.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία δοκιμάστηκε ποικολοτρόπως καί βίωσε κατά τόν εἰκοστό αἰῶνα ἕναν ἀνελέητο διωγμό, μπόρεσε να ἀναστηθῆ ἀπό την στάχτη, διότι οἱ πρεσβεῖες τῶν ἁγίων πού σφράγισαν πνευματικά αὐτόν τον χῶρο ἀποτελοῦν διαχρονικά τη μυστική δύναμή της.
Δόξα καί αἷνος στόν Πανάγαθο Θεό για τις φωτισμένες μορφές πού ἀνέδειξε στη ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στον ροῦ τῶν αἰώνων.
Το ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθόδοξης Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας περιλαμβάνει:
 Ἁγίους μάρτυρες τῆς πρωτοχριστιανικῆς ἐποχῆς (ὅπως ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος),
 Ἁγίους ἐπισκόπους και ἀσκητές τῶν βυζαντινῶν χρόνων (ὅπως ὁ ἅγιος Νήφων),
 Νεομάρτυρες κατά την ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας πού κατάγονταν (ὅπως ὁ ἅγιος Νικήτας). Ἤ ἄλλους πού ἔδρασαν στην περιοχή τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας (ὅπως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς).

Ἀγαπητοί μας,
Ὅλα ὅσα σήμερα ἀπολαμβάνομε ὀφείλονται κυρίως στον Ποιμενάρχη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς χώρας μας, τον Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Ἀναστάσιο. Ἐπιθυμοῦμε και ἀπό αὐτή τη θέση να ἐκφράσουμε την εὐγνωμοσύνη μας για το ἀμέριστο ἐνδιαφέρον για την ἀνασύσταση και οργάνωση τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγχρόνως, ἐμεῖς οἱ μαθητές, θέλουμε να εὐχαριστήσουμε και τον Ἐπίσκοπο και Μητροπολίτη μας γιά την πνευματική και ὑλική προς ἐμᾶς βοήθεια. Να εύχηθοῦμε ὁ καλός Θεός μας να τοῦ χαρίζει Χάρι και ὑγεία πολλή στα εὐλογημένα χρόνια που ποιμαίνει την Μητρόπολή μας.

Εὐχαριστοῦμε πολύ.