Διενεργήθηκαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου στο 9χρονο Σχολείο μας, που λειτουργεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο, οι καθιερωμένες εξετάσεις για το Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Πληροφορικής της VELLUM.

Στην εξέταση συμμετείχαν 16 υποψήφιοι από τα εκπαιδευτήρια “Πνοή Αγάπης” και μη.Τα αποτελέσματα της εξέτασης ήταν επιτυχημένα στο 100% γεγονός που γεμίζει χαρά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Κωδικός Ενότητα Ποσοστό Αποτέλεσμα
GR377170010E Υπολογιστικά φύλλα 75% Επιτυχία
GR377180004W Υπολογιστικά φύλλα 75% Επιτυχία
GR377180008E Παρουσιάσεις 80% Επιτυχία
GR377180014E Παρουσιάσεις 75% Επιτυχία
GR377180014E Επεξεργασία κειμένου 85% Επιτυχία
GR377180019A Βάσεις δεδομένων 95% Επιτυχία
GR377180021M Επεξεργασία κειμένου 85% Επιτυχία
GR377180022Y Επεξεργασία κειμένου 90% Επιτυχία
GR377190008W Επεξεργασία κειμένου 90% Επιτυχία
GR377190011V Επεξεργασία κειμένου 95% Επιτυχία
GR377190012C Επεξεργασία κειμένου 90% Επιτυχία
GR377190029A Υπολογιστικά φύλλα 90% Επιτυχία
GR377190030E Υπολογιστικά φύλλα 95% Επιτυχία
GR377190031M Υπολογιστικά φύλλα 100% Επιτυχία
GR377200001T Επεξεργασία κειμένου 100% Επιτυχία
GR377200002B Υπολογιστικά φύλλα 90% Επιτυχία