Οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την ευκαιρία από την πρώτη τάξη να γνωρίσουν τους υπολογιστές. Σε μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα, με 13 υπολογιστές, έρχονται μια φορά την εβδομάδα και μαθαίνουν τα βασικά των υπολογιστών. Σήμερα, Δεύτερα 13 Οκτωβρίου 2014, γράψαμε για πρώτη φορά στους υπολογιστές. Μοιραζόμαστε μαζί σας αυτές τις ξεχωριστές για εμάς στιγμές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>