Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 διενεργήθηκαν οι Προαγωγικές Εξετάσεις για την Ε΄ τάξη. Το σχολείο μας ορίστηκε από τη Διεύθυνση Παιδείας ως εξεταστικό κέντρο. Στις εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά 56 μαθητές και μαθήτριες, 31 από το σχολείο μας Εννιάχρονο «Πνοή Αγάπης» και 25 από το ιδιωτικό σχολείο “Xhuzepe Gras” στο Αργυρόκαστρο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάστηκαν στα μαθήματα της Αλβανικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η εξέταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ευχόμαστε στους μαθητές μας αλλά και σε όλους τους μαθητές, που διαγωνίστηκαν, καλή επιτυχία και εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα και στην αρετή!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)