Në datën 13/3/2016 nxënësit e klasës së katërt zhvilluan një vizitë edukative te Qendra Shëndetësore “Ungjillëzimi” në Jergucat, e cila është ndërtuar nga Kryepiskopi Anastas për të ndihmuar njerëzit në nevojë.

Nxënësit u informuan për mënyrën e funksionimit si dhe për shërbimet që ofron qendra. Gjithashtu, mësuan rreth makinerive spitalore dhe disa prej tyre…i provuan!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>