Μήνυμα – Χαιρετισμός
Σεβασμιότατε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και μαθητές,
Η φετινή αποχαιρετιστήρια γιορτή επί τη λήξει των μαθημάτων στα Εκπαιδευτήρια «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» είναι εντελώς διαφορετική από αυτές που γνωρίζαμε και πραγματοποιή-σαμε ώς τώρα. Ένας ιός, που δεν τον πιάνει το μάτι του ανθρώπου, πανικόβαλε ολόκληρη την ανθρωπότητα, την έκλεισε στα σπίτια και απέδειξε πόσο μικρός τελικά είναι ο άνθρω-πος.
Όλη αυτή η κατάσταση, την οποία επέτρεψε ο Κύριος, μπορεί να αποδειχθεί σωτή-ρια για τον καθένα μας όχι μόνο για τη σωματική, αλλά και για την πνευματική μας υγεία, αρκεί να σκεφτούμε πόσοι και πόσοι άνθρωποι, για διάφορους λόγους, παραμένουν έ-γκλειστοι όχι μόνο για λίγες μέρες, ούτε μόνο για λίγους μήνες, άλλα για χρόνια και κάποιοι για μια ολόκληρη ζωή. Να δοξάζουμε τόν Άγιο Τριαδικό και να τον ευχαριστούμε για όλα καί νά μήν ξεχνούμε ότι «ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων».
Παρά τις δυσκολίες όμως, που προκαλούσε η εξ αποστάσεως διδασκαλία, χάρις στίς δικές σας φιλότιμες προσπάθειες, εκπαιδευτικών και μαθητών, και χάρις στη συνεργασία με τους γονείς, υπήρχε καθημερινή επικοινωνία και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα, όσα βέβαια μπορούσαν να γίνουν.
Συγχαίρω, λοιπόν, εκπαιδευτικούς και μαθητές για τα διαδικτυακά μαθήματα καθώς και τους συντελεστές της διοργάνωσης της σημερινής εξ αποστάσεως γιορτής και εύχομαι, με τη χάρη του Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, καλή επιτυχία στους μαθητές του Λυκεί-ου «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» που θά πάρουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις και στις εισαγωγικές για το Πανεπιστήμιο.
Καλό καλοκαίρι σε όλους!
Ο σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» Αργυροκάστρου
Ιωάννης Καραμήτρος