Αυτό το σχέδιο εργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων για την οικογένεια και τον ρόλο της στην κοινωνία. Όλοι οι μαθητές μας βοήθησαν τους γονείς τους και εργαστήκαν για να μεταφέρουν το μήνυμα συνεργασίας και προσφοράς μέσα στην οικογένεια .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)