Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια ημερίδα που διοργανώθηκε από το ίδρυμα ” Πνοή Αγάπης” της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας στο οποίο ανήκει το σχολείο μας. Μεγάλη ήταν η χαρά μας που γνωρίσαμε εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία της Εκκλησίας. Ανταλλάξαμε ιδέες και εμπειρίες διευρύνοντας έτσι τη σκέψη μας για το παιδαγωγικό έργο που έχουμε αναλάβει. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία μέσα από τις διαλέξεις και το βιωματικό εργαστήριο μετά το γεύμα να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για το λειτούργημα μας.