Category: Lajmërime

2017-01-16

Certificatë në TIK

Do te certifikosh njohurite e tua kompjuterike? Do nje certificate ne TIK (Teknologjite e Komunikimit dhe Informacionit) qe njihet ne te...

ελληνομάθεια-520x245

ELLINOMATHIA

Do të certifikosh njohurite në gjuhen greke? Do nje certifikate qe njihet ne te gjithe boten? Atehere pajisu me Certifiakaten e...