Sot, më 1 shkurt u zhvilluan , në Shkollën tonë 9-vjeçare, e cila funksionon  edhe si një qendër zyrtare provimesh, provimet e standardizuara për diplomën IT të njohur në shkallë ndërkombëtare të VELLUM.

 Në provim morën pjesë 16 kandidatë nga shkollat ​​”Frymë Dashurie “. Rezultatet e testit kanë qenë 100% të suksesshme. Ky është një gëzim  i madh për nxënësit dhe mësuesit.

Κωδικός Ενότητα Ποσοστό Αποτέλεσμα
GR377170010E Υπολογιστικά φύλλα 75% Επιτυχία
GR377180004W Υπολογιστικά φύλλα 75% Επιτυχία
GR377180008E Παρουσιάσεις 80% Επιτυχία
GR377180014E Παρουσιάσεις 75% Επιτυχία
GR377180014E Επεξεργασία κειμένου 85% Επιτυχία
GR377180019A Βάσεις δεδομένων 95% Επιτυχία
GR377180021M Επεξεργασία κειμένου 85% Επιτυχία
GR377180022Y Επεξεργασία κειμένου 90% Επιτυχία
GR377190008W Επεξεργασία κειμένου 90% Επιτυχία
GR377190011V Επεξεργασία κειμένου 95% Επιτυχία
GR377190012C Επεξεργασία κειμένου 90% Επιτυχία
GR377190029A Υπολογιστικά φύλλα 90% Επιτυχία
GR377190030E Υπολογιστικά φύλλα 95% Επιτυχία
GR377190031M Υπολογιστικά φύλλα 100% Επιτυχία
GR377200001T Επεξεργασία κειμένου 100% Επιτυχία
GR377200002B Υπολογιστικά φύλλα 90% Επιτυχία