Të premten 23/2/2018 shkolla jonë organizoi Olimpiadën e II shkollore të Matematikës me rastin e 100 viteve të krijimit të Shoqërisë Matematikore të Greqisë. Në fillim u përmendën disa stacione historike për shkencën e Matematikës dhe evoluimin e saj.
Në Olimpiadë morën pjesë më shum se se 40 nxënës të shkollës nga klasa e V deri në të X.
Rezultatet: fitues Laura Kasemi nga klasa e V dhe Sabjan Haska për klasat më të mëdha. Vlen për tu theksuar se tregues i nivelit të lart të pjesëmmarësve ishte fakti që shumë prej tyre rezultuan me pikë të barabarta në vendin e dytë dhe të tretë.
Përgëzojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe urojmë që të tregojnë gjithmonë progres dhe dëshirë për të vazhduar në rrugën e dijes. Sikundër theksonte dhe Albert Einstein: «Nuk mjafton vetëm të kesh objektive, por të jesh dhe i saktë në shenjë».
Falenderojmë mësuesit e shkollës për realizimin e Olimiadës dhe për përgatitjen e nxënësve përmes çdo ore mësimore!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)