Jemi të kënaqur të njoftojmë për 2139 shkollat të cilat u janë dhënë Etiketat eTwinning School Label pas një procesi të aplikimit me dy pjesë. Këto shkolla të dhëna janë pionierë dhe njihen si udhëheqës në fusha të tilla si:

Praktikave digjitale
Praktikave eSafety
Qasjeve inovative dhe krijuese në pedagogji
Promovimit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të stafit
Promovimit të praktikave bashkëpunuese të mësimit me stafin dhe studentët

Kjo nuk është vetëm njohja e suksesit personal të mësuesve të angazhuar në këto projekte, por edhe një njohje e arritjes së madhe të të gjithë ekipit eTwinning të shkollës tonë.

 

Kliko këtu për të parë listën e plotë të shkollave që kanë fituar.