Νë datën 13.2.2020 u zhvillua takimi i dytë me prindërit e nxënësve të Gjimnazit tonë për këtë vit shkollor. Ky takim përveç karakterit informues në lidhje me progresin e nxënësve gjatë tremujorit të parë ishte dhe një mundësi shumë dobiprurëse për komunikim konstruktiv dhe bashkëpunim me synim përmirësimin dhe përparimin e gjithanshëm të nxënësve tanë.
Nëpërmjet bashkëpunimit tonë shumë të mirë kemi arritur që takime të tilla të funksionojnë si stacione rinovimi brenda rrugëtimit tonë shkollor.

 

Që të shikoni fotografitë, shtypni këtu!!!