Në Certifikimet e Informatikës që u zhvilluan sot, 17.10.2020, në shkollën tonë që funksionon si Qendër zyrtare Certifikimi, nxënësit dhe mësuesit  tanë kishin rezultate të shkëlqyera dhe 100% SUKSES. Μë poshtë mund të njiheni me rezultatet e fituesve.

Vlen për tu theksuar se frytet e susksesit i dedikohen punës së përkushtuar të mësuesve, përgatitjes sistematike të nxënësve dhe mësimeve falas parapërgatitore për Certifikatën Vellum që ofrohen nga shkolla jonë brenda programit mësimor.

 

Për fotografi të tjera klikoni këtu!!!