Διενεργήθηκαν σήμερα 14 Δεκεμβρίου στο 9χρονο Σχολείο μας, που λειτουρφεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο, οι καθιερωμένες εξετάσεις για το Διεθνώς αναγωρισμένο πτυχίο Πληροφρικής της VELLUM.

Η σημερινή εξεταστική ήταν πολύ σημαντική, καθώς 8 μαθητές του Λυκείου μας, μετά  την πιστοποίηση και της τελευταίας τους ενότητας Access, συγκαταλέχτηκαν επιτυχώς στους Πτυχιούχους της Vellum.
H επιτυχία οφείλεται τόσο στις  εντατικές ώρες δωρεάν μαθηματών και προετοιμασίας που το Σχολείο μας προσφέρει, όσο και στις κοπιώδεις προσπάθειες των ίδιων των  μαθητών μας για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Εύχομαστε και ελπίζουμε πως με αυτό το σημαντικό πλέον εφόδιο στις αποσκευές τους οι μαθητές μας θα μας δώσουν και στο μέλλον αφορμές για χαρά και υπερηφανία με τις  επιτυχίες τους!