Διενεργήθηκαν σήμερα 14 Δεκεμβρίου στο 9χρονο Σχολείο μας, που λειτουρφεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο, οι καθιερωμένες εξετάσεις για το Διεθνώς αναγωρισμένο πτυχίο Πληροφρικής της VELLUM.

Η σημερινή εξεταστική ήταν πολύ σημαντική, καθώς 8 μαθητές του Λυκείου μας, μετά  την πιστοποίηση και της τελευταίας τους ενότητας Access, συγκαταλέχτηκαν επιτυχώς στους Πτυχιούχους της Vellum.
H επιτυχία οφείλεται τόσο στις  εντατικές ώρες δωρεάν μαθηματών και προετοιμασίας που το Σχολείο μας προσφέρει, όσο και στις κοπιώδεις προσπάθειες των ίδιων των  μαθητών μας για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Εύχομαστε και ελπίζουμε πως με αυτό το σημαντικό πλέον εφόδιο στις αποσκευές τους οι μαθητές μας θα μας δώσουν και στο μέλλον αφορμές για χαρά και υπερηφανία με τις  επιτυχίες τους!

Κωδικός Ενότητα Ποσοστό Αποτέλεσμα
GR377170001D Βάσεις δεδομένων 85% Επιτυχία
GR377170004E Βάσεις δεδομένων 100% Επιτυχία
GR377170006Y Βάσεις δεδομένων 70% Επιτυχία
GR377170007F Βάσεις δεδομένων 90% Επιτυχία
GR377170008R Βάσεις δεδομένων 95% Επιτυχία
GR377170009A Βάσεις δεδομένων 85% Επιτυχία
GR377170010E Υπολογιστικά Φύλλα 55% Αποτυχία
GR377170013F Βάσεις δεδομένων 70% Επιτυχία
GR377170014R Βάσεις δεδομένων 90% Επιτυχία
GR377170015A Βάσεις δεδομένων 100% Επιτυχία
GR377170022G Βάσεις δεδομένων 50% Αποτυχία
GR377180005D Υπολογιστικά Φύλλα 90% Επιτυχία
GR377180006L Υπολογιστικά Φύλλα 90% Επιτυχία
GR377180019A Παρουσιάσεις 90% Επιτυχία
GR377190003B Υπολογιστικά Φύλλα 85% Επιτυχία
GR377190005V Υπολογιστικά Φύλλα 95% Επιτυχία
GR377190007K Υπολογιστικά Φύλλα 80% Επιτυχία
GR377190013K Υπολογιστικά Φύλλα 95% Επιτυχία