Για δεύτερη μέρα στο σχολείο μας διενεργήθηκαν οι εξετάσεις για το Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Πληροφορικής της VELLUM. Αξίζει να σημειωθεί η επιτυχία που σημειώθηκε κατά  τις δύο αυτές μέρες τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς.