Τα Εκπαιδευτήριά μας παρέχουν στους μαθητές μας τη δυνατότητα άριστης εκμάθησης της ελληνικής, της αλβανικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς η διδασκαλία τους ξεκινά από την Α΄ κιόλας τάξη.

Στόχος μας είναι να προετοιμαστούν οι μαθητές επαρκώς για την απόκτηση πτυχίου στις αντίστοιχες γλώσσες, όσο το δυνατόν νωρίτερα στη σχολική τους ζωή, ώστε αυτό να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο που θα τους συνοδεύει στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία τους.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ελληνομάθεια, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας προετοιμάζονται εντατικά και ήδη από την Η΄ τάξη είναι σε θέση να εξεταστούν για την απόκτηση πτυχίου Β1 ή Β2, ενώ στην Θ΄ τάξη ακόμη και Γ1.

Πέραν των πρωινών διδακτικών ωρών, έχουν τη δυνατότητα για εξάσκηση και προσομοιωτικά διαγωνίσματα Ελληνομάθειας ένα απόγευμα κάθε εβδομάδα, για μεγάλο διάστημα πριν τις εξετάσεις.

Τα διαγωνίσματα αυτά ελέγχονται από έμπειρη εκπαιδευτικό, διορθώνονται και δίνονται στους μαθητές για ανατροφοδότηση και βελτίωση της επίδοσής τους.

Το Εννιάχρονο «Πνοή Αγάπης» λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο Ελληνομάθειας για τις εξετάσεις που διενεργούνται κάθε Μάιο για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Σχετικά άρθρα