Στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας εξοικειώνονται με τη χρήση υπολογιστή από την Α΄ τάξη. Κάθε υπολογιστής αντιστοιχεί σε έναν ή δύο μαθητές. Αξιοποιείται πληθώρα λογισμικών και δίνεται έμφαση στις εκπαιδευτικές και μορφωτικές δυνατότητες που προσφέρει ο η/υ.
Στις δύο πρώτες τάξεις…
…η προσέγγιση είναι παιγνιώδης και δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με τον υπολογιστή και στην εκπαιδευτική αξιοποίησή του. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά, που χρησιμοποιούνται, μέσα από στοχευμένες μεθόδους επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίσουν με σωστό τρόπο τις δυνατότητες του η/υ και της τεχνολογίας των επικοινωνιών γενικότερα.
Στις επόμενες τάξεις…
…γίνεται συστηματικότερη εκμάθηση βασικών λειτουργιών του η/υ. Με τον τρόπο αυτό, γίνονται κτήμα των μαθητών μας νέα αντικείμενα πληροφορικής, ενώ η αρχική εξοικείωση με τον η/υ εξελίσσεται σε λειτουργική χρησιμοποίησή του.
Στις μεγαλύτερες τάξεις…
…από τη Ζ΄ και εξής, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση προγραμμάτων που είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών αλλά και των ενηλίκων. Η γνώση υπολογιστών αποτελεί μέρος της άρτιας εκπαίδευσής τους και ένα από τα βασικά εφόδια για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική τους ζωή. Στόχος μας είναι η απόκτηση πτυχίου πληροφορικής με διεθνή αναγνώριση και δια βίου ισχύ, το οποίο παρέχει η Vellum μέσω του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Το Εννιάχρονο «Πνοή Αγάπης» λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο της Vellum και ανά τακτά διαστήματα διενεργούνται με επιτυχία εξετάσεις πληροφορικής. Αρκετοί μαθητές μας ήδη έχουν αποκτήσει ορισμένες από τις έξι ενότητες του πτυχίου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι κατορθώνουν να πιστοποιούν τις γνώσεις τους στους Υπολογιστές, ήδη από τη μικρή τους ηλικία. Τους συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια!
Το σχολείο μας, λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο και για όλους τους ενδιαφερομένους, πέρα από τους μαθητές μας.