Ολοκληρώθηκαν σήμερα ημέρα Πέμπτη, 12.11.2020 οι διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς των τάξεων του δημοτικού. Οι γονείς της Α’ τάξης επισκέφθηκαν το σχολείο με όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των μικρών μας μαθητών. Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των γονέων για την μέχρι τώρα μαθησιακή τους πορεία.

 

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ!!!