Παρακάτω αναρτούμε σχετικό έγγραφο όπου μας στάλθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Και Θρησκευμάτων σχετικά με τους επιτυχόντες της Ελληνομάθειας για το επίπεδο Β2. 

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας όπου επέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την Επάρκεια στην Ελληνική Γλώσσα.