Shkolla 9-vjeçare “Frymë Dashurie” i përket Kishës  Othodhokse Autoqefale të Shqipërisë. U themelua prej Fortlumturisë së tij Kryepiskopit të Shqipëisë z.z. Anastas i cili dëshironte për popullin e tij një shkollë e cila do të ofronte tek nxënësit e saj jo vetëm arsimimin e shkëlqyer por edhe një edukim të krishterë të shpirtit.

OFRON

  •  Mësimin e njëkohëshëm të dy gjuhëve :të gjuhës shqipe dhe të gjuhës greke.
  • Mësimin e gjuhës angleze.
  •  Mësimin e sporteve të ndryshme, të muzikës dhe të valles.
  • Degën e informatikës.
  • Një program të pasur me veprimtari jashtëshkollore.

Qëndron pranë fëmijëve tuaj me:

  • Dije
  • Përgjegjësi dhe
  • një bazë të shkëlqyer materialoteknike.

Stafi  pedagogjik kujdeset për sigurinë fizike të nxënësve gjatë  qëndrimit të tyre në shkollë.