Η χορωδία μας, με μέλη της μαθητές από την Στ΄ έως τη Β΄ Λυκείου, πραγματοποιεί μία εβδομαδιαία απογευματινή συνάντηση. Σε αυτήν προετοιμάζει τη μουσική πλαισίωση για τις σχολικές γιορτές μας, αλλά και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, τόσο στη Μητρόπολη Αργυροκάστρου όσο και στα Τίρανα ή αλλού εντός χώρας. Επίσης, καλλιεργείται και εξελίσσεται για την ολοένα απαιτητικότερη παρουσία της σε Φεστιβάλ και Χορωδιακές Συναντήσεις εκτός χώρας.
Μεταξύ άλλων, τα παιδαγωγικά οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών μας στη χορωδία είναι η καλλιέργεια του αισθήματος «του ανήκειν», η ανάπτυξη της αποδοχής, της κατανόησης και της επικοινωνίας μεταξύ των συνομηλίκων, η άσκηση της πειθαρχίας, της συνέπειας και της υπακοής σε κανόνες σε ένα σύνολο, και, φυσικά, η καλλιέργεια φωνής και ψυχής παράλληλα, η μουσική παιδεία και η διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα.

Χορωδία

Χορός

Μια ακόμη απογευματινή δραστηριότητα, για όσους μαθητές ενδιαφέρονται, είναι η εκμάθηση παραδοσιακών χορών. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», στην έμπρακτη εφαρμογή του! Ο χορός, πέρα από έκφραση συναισθημάτων, είναι και γυμναστική, συνεπώς συμβάλλει στον μουσικοκινητικό συντονισμό και την υγιή ανάπτυξη του σώματος. Τα δύο χορευτικά τμήματα που λειτουργούν στο Εννιάχρονο «Πνοή Αγάπης» απευθύνονται αντίστοιχα σε μαθητές των τάξεων του Δημοτικού και των μεγαλύτερων τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου.

Επιπλέον, προσφέρονται μαθήματα πιάνου για αρχάριους και προχωρημένους μαθητές που το επιθυμούν, σε ευχάριστο, παιγνιώδες κλίμα. Στοχεύουν στη μουσική καλλιέργεια, αλλά και την ενίσχυση των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών μας και, μάλιστα, σε εξατομικευμένη βάση.

Πιάνο