Ditën e premte më 21 maj u zhvilluan provimet e klasës së pestë . Shkolla jonë u caktua  nga Drejtoria Arsimore dhe qendër provimesh. Në  këto provime morën pjesë   50   nxënës e nxënëse, 26 nxënës nga shkolla 9-vjeçare ” Frymë Dshurie”  dhe 24 nxënës  nga shkolla ”Xhuzepe Gras” në Gjirokastër.  Nxënësit dhe nxënëset u testuan në lëndët: Gjuhë shqipe Matematikë Dituri natyre.

 Provimet përfunduan me sukses. Ju  urojmë  të gjithë nxënësve që morën pjesë në provime suksese dhe rezultate sa më të larta  jo vetëm në dije por, edhe në vyrtyte. 

 

Për me shumë fotografi  klikoni këtu!!!