Të  gjithë mësuesit e Shkollës 9-vjeçare  dhe mësuesit e Gjimnazit ‘’Frymë Dashurie’’ morën  pjesë në një trajnim për mësimin në distance si një alternative  , nëse do ten a e diktonin kushtet e krijuara.
         Pra, duke përfituar nga platformat e dobishme të internetit si Zoom dhe Google Classroom, ne u përgatitëm për çdo situatë. Sigurisht, asgjë nuk krahasohet me praninë fizike të mësuesit dhe fëmijëve në klasë. Sidoqoftë, ky trajnim ishte i domosdoshëm që ne të shikojmë të ardhmen me besim dhe siguri.

 

Për më shumë foto klikoni këtu!!!