Klasa e VI në përfundim të projektit për studimin e mjedisit lokal në lëndën e Gjeografisë organizoi në sallën e shkollës një ekspozitë me temë: “Duke zbuluar Qytetin e Gurtë”. Ekspozitën e vizitun edhe nxënës nga klasa të tjera të shkollës. Përgëzime nxënësve për përpjekjen e tyre krijuese dhe për prezantimin dinjitoz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)