Κωδικός Ενότητα Ποσοστό Αποτέλεσμα
GR377170015A Υπηρεσίες Διαδικτύου 70 Επιτυχία
GR377170017T Υπηρεσίες Διαδικτύου 85 Επιτυχία
GR377180003K Βάσεις δεδομένων 90 Επιτυχία
GR377180004W Βάσεις δεδομένων 70 Επιτυχία
GR377180020E Βάσεις δεδομένων 70 Επιτυχία
GR377190005V Βάσεις δεδομένων 70 Επιτυχία
GR377190016L Παρουσιάσεις 75 Επιτυχία
GR377190025M Χρήση Η/Υ 85 Επιτυχία
GR377190025M Παρουσιάσεις 90 Επιτυχία
GR377200006K Χρήση Η/Υ 95 Επιτυχία
GR377200007W Χρήση Η/Υ 85 Επιτυχία
GR377200011C Υπολογιστικά φύλλα 75 Επιτυχία
GR377200020D Χρήση Η/Υ 90 Επιτυχία
GR377200021L Χρήση Η/Υ 65 Αποτυχία
GR377210017W Παρουσιάσεις 85 Επιτυχία
GR377210019L Υπηρεσίες Διαδικτύου 85 Επιτυχία
GR377210019L Χρήση Η/Υ 80 Επιτυχία
GR377210020V Παρουσιάσεις 85 Επιτυχία
GR377210021C Παρουσιάσεις 90 Επιτυχία